Uncategorized

Hoe maak je een landgoed belasting?

Indien je erfgenaam bent van een fortuin of van roerende of onroerende goederen, is het belangrijk een schatting te maken. Een successie taxatie geeft de precieze waarde van het onroerend goed en vermijdt de problemen die kunnen voortvloeien uit een te lage schatting. Je riskeert immers betrapt te worden door de fiscus en ook conflicten tussen erfgenamen kunnen snel ontstaan. Aldus zal een inboedel taxatie als van het onroerend goed vóór de verdeling van de goederen moeten worden aanbevolen.

Wie voert de taxatie van het onroerend goed uit?

Het is de verantwoordelijkheid van de erfgenaam om een schatting te maken van de goederen. Het is echter belangrijk te preciseren of het om een schenking of een erfenis gaat. Deze successierechten vertrouw je toe aan een onderneming die op dit gebied is gespecialiseerd. De staat van het vermogen van de overledene zal bekend zijn door middel van een verklaring van erfrecht, die een verplichte wettelijke formaliteit is.
Als bij een erfenis ook maar één goed betrokken is, moet de notaris tussenbeide komen. Zijn aanwezigheid is noodzakelijk en hij is verantwoordelijk voor de opstelling van het onroerend-goedcertificaat. Vaak is het een makelaarskantoor dat zorgt voor de taxatie van het onroerend goed.
Voor inboedel taxatie raadpleeg je facturen en doe je eigen onderzoek. Het internet kan je schattingen geven of je kunt naar de verkoopwinkels gaan. Natuurlijk is inboedeltaxatie belangrijk, maar bedenk wel dat de waarde van goederen sterk kan variëren. Bij de raming moet daar dus rekening mee worden gehouden.

De gevolgen van een verkeerde taxatie van het onroerend goed

Bij successie taxatie is het belangrijk om goede waarderingen te maken, fouten kunnen je duur komen te staan. Allereerst kan een verkeerde waardebepaling worden gedaan door een erfgenaam die denkt dat hij het meest verdient, en dan een groter deel van de erfenis neemt. De andere erfgenamen zijn dan de grote verliezers en het slachtoffer hiervan. De bedrogen erfgenamen zullen minder krijgen dan wat hun oorspronkelijk toekomt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.